و براستی زندگی چیست ؟! کلیپ اسما الله سامی یوسف
اسفند ۲۴

گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس
خویش را درخویش پیدا کن، کمال این است وبس

سنگ دل را سرمه کن درآسیای رنج و درد
دیده را زین سرمه بینا کن، کمال این است وبس

هم نشینی با خدا خواهی اگردرعرش رب
در درون اهل دل جا کن، کمال این است وبس

هر دو عالم رابه نامت یک معما کرده اند
ای پسرحل معما کن، کمال این است و بس

دل چو سنگ خاره شد، ای پور عمران با عصا
چشمه ها زین سنگ خارا کن، کمال این است وبس

پند من بشنو به جز با نفس شوم بد سرشت
باهمه عالم مدارا کن، کمال این است و بس

ای معلم زاده ازآدم اگر داری نژاد
چون پدرتعلیم اسما کن، کمال این است وبس

چند می گویی سخن از درد و رنج دیگران
خویش را اول مداوا کن، کمال این است وبس

سوی قاف نیستی پرواز کن بی پروبال
بی محابا صید عنقا کن، کمال این است وبس

چون به دست خویشتن بستی تو پای خویشتن
هم به دست خویشتن وا کن، کمال این است و بس

کوری چشم عدو را روی در روی حبیب
خاک ره بر فرق اعدا کن، کمال این است وبس

حاج حبیب خراسانی

Share/Save/Bookmark


نظر بدهید

Free counter and web stats